Novosti

16.04.2019

Jehudi Menjuhin - Live Music Now

Ema Kapor je promovisana od strane humanitarne organizacije Jehudi Menjuhin – Live Music Now iz Kelna. Ova asocijacija organizuje koncerte u socijalnim i medicinskim institucijama, za publiku svih uzrasta, koja nije u mogućnosti da pristustvuje živim koncertnim nastupima na javnim scenama.
https://livemusicnow-koeln.de/

Winners 7th International Rago Competition Group II

Winners 7th International Rago Competition Group II